Những Gã Trai Hư Trọn Đời (Bad Boys for Life) là một bộ phim hài hành động Mỹ năm 2020 của đạo diễn Adil El Arbi và Bilall Fallah và được viết bởi Chris Bremner

Những Gã Trai Hư Trọn Đời (Bad Boys for Life) là một bộ phim hài hành động Mỹ năm 2020 của đạo diễn Adil El Arbi và Bilall Fallah và được viết bởi Chris Bremner